Bare halvparten av utenlandske syndere betaler tungtransport-bøter. Nå får de ikke noe valg