Den nye rundkjøringa bygges 80 centimeter høyere enn dagens E10

Rundkjøringa bygges 80 centimeter høyere enn dagens E10 for bedre trafikkavvikling og for å sikre god vannavrenning.