Håkon (11) dokumenterer når biler suser forbi i 80 km/t

Håkon og familien ønsker seg tryggere skolevei og muligheten til å sykle til skolen.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Da Håkon startet skoleåret, gjorde han et videostunt for å lage blest om trafikksikkerhetskampanjen til forsikringsselskapet If.

Med et kamera montert på sykkehjelmen dokumenterte han skoleveien sin fra Hopen til Kabelvåg. 11-åringen sykler først på den relativt smale Hopen-veien som har 60 km-sone, før han svinger ut i 80-sona på E10.

Får vanligvis ikke lov til å sykle her

Innbyggerne i Hopen har i flere år prøvd å få gehør for at det bør bygges gang- og sykkelvei hele veien til Kabelvåg.

- Håkon får ikke lov til å sykle til skolen på grunn av den farlige skoleveien, men han fikk ta denne turen sånn at vi kunne dokumentere hvor ille det er. På videoen ser vi at bilene passerer ham i høy fart, noen av dem gjør knapt antydning til å svinge unna ham, sier pappa Stefan Hardy.

Håndplukket til markedsføring

Familien Hardy ble håndplukket av forsikringsselskapet som var på leting etter en håndfull familier i Norge i forbindelse med lansering av GPS-appen "Slowdown GPS". Appen fungerer som et vanlig navigasjonsprogram for bil, med den forskjellen at når man nærmer seg et område med skole, skifter stemmen i appen til en barnestemme. Tanken er at bilistene instinktivt vil senke farten og kjøre mer årvåkent når de hører barnestemmen.

- Vi spurte 4-5 foreldre på ulike steder i landet om de kunne utstyre barnet sitt med kamera og filme skoleveien sin. Vi skjønner godt at Håkon har tilbud om skolebuss på denne strekninga, for den er farlig, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Nå blir opptakene fra Håkon klippet ned til en kampanjefilm som skal vises på nettsidene til If.

- Støtter dere innbyggerne i Hopen som kjemper for å få etablert gang- og sykkelsti langs strekningen?

- Det er vanskelig for oss å gå inn i enkeltsaker, men vi er glade for at folk er engasjerte og går i avisen og i dialog eller kamp med politikerne for å gi barna en sikkerskolevei. Det står jo ofte ikke på vond vilje fra politikerne side, men det er oftest et spørsmål om penger.

- Hvorfor er dere som forsikringsselskap opptatt av trygg skolevei?

- Vi forsikrer biler - og barn. Vi har gjennom mange år samarbeidet med Trygg Trafikk, blant annet i prosjekter som har dreid seg om sikring av barn i bil, sier Clementz.

Flere prosesser i gang

Vågakallen Grendelag er blant de som ivrer for at gang- og sykkeleveien på Ørsnes skal forlenges fra Sløyfa til Hopskrysset, en strekning på cirka 800 meter og grendelaget meldte til kommunen i april at de forsøker å samle inn underskrifter og gjøre et forarbeid slik at grunneiere vil avstå grunn til prosjektet.

Hopen Vel har i flere år engasjert seg for at Hopsveien skal bli sikrere for barn å ferdes langs.

Gang- og sykkelvei og andre sykkelløsninger skal utredes flere steder i Lofoten i forbindelse med ny veiløsning for E10 mellom Fiskebøl og Å. Det skal bygges ny vei og tunnel mellom Hopsvannet og Lyngvær, men hvor veien legges er ikke bestemt.

Verken leder for teknisk drift, Svein Christiansen, i Vågan kommune eller prosjektleder Nils-Petter Rusånes i Statens vegvesen var tilgjengelig for å kommentere saken.

Høringsrunden er i gang: Særdeles høy hastighet på Veipakke Lofoten 

Artikkeltags