Nå går trafikken over den nye rundkjøringa på Leknes

1. november skal gang- og sykkelvei og den nye rundkjøringa på Leknes stå ferdig.