Hvert sjette år skal alle tunnelen i Nordland ha en pålagt sikkerhetsinspeksjon. Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, ble med til Uttakleiv nylig for å se nærmere på forholdene her.

En slik inspeksjon skal avklare hvordan tilstanden til tunnelen er, om den har nødvendig sikkerhetsutstyr, hvordan dette vedlikeholdes samt om det trengs noen utbedringer.

- Det var veldig interessant og nyttig for meg å få være med på dette sammen med Statens vegvesen. Uttakleiv-tunnelen er i utgangspunktet en lavstandard og lav-trafikkert tunnel, men med stor trafikk-topp i turistsesongene har den absolutt sine utfordringer, sier han i ei pressemelding.

En rapport fra inspeksjon i denne og andre tunneler blir med når programmet for oppgradering skal legges.

- Det er svært nyttig i denne sammenhengen, mener Eggesvik.

Han peker også på at fylkesrådet i kommende økonomiplan øker posten for "tunnelutbedringer" fra 216 millioner til 248 millioner kroner over de neste fire årene.

- - Dette fordi vi opplever at det er et veldig stort vedlikeholdsmessig etterslep i tunnelene, sier Eggesvik.