(RanaBlad): – Som fylkesordfører er jeg glad for at departementet har en helt entydig konklusjon om at fylkestingets behandling og vedtak er lovlig, og fattet på rett måte, sier fylkesordfører Sonja Alice Steen i en pressemelding.

Departementet går i brevet på sju sider, gjennom saken, og slår fast at de som skulle bli hørt i en slik sak faktisk ble hørt.

– Det er viktig at fylkestinget har troverdighet. På den måten er det godt å ha fått den endelige avgjørelsen fra departementet, argumenterer Steen.

Les også: Tre timer debatt før samferdselskartet ble endelig vedtatt

Les også: Opposisjonen knallhardt ut mot fylkesrådet: - Altfor dårlig saksutredning!

Fylkestinget er et folkevalgt politisk organ hvor både diskusjoner og vedtak skal skje. Det er ikke uvanlig at store meningsforskjeller brynes mot hverandre. Etter departementets tydelige konklusjon i denne saken, vet vi nå at også denne debatten og vedtaket er korrekt gjennomført, selv om det er ulike meninger om utfallet, sier Steen.

Departementets avgjørelse entydig, og konkluderer med:

Etter Samferdselsdepartementets vurdering er Nordlands fylkestings vedtak i sak 143/2017 – Framtidig ferje- og hurtigbåttilbud i Nordland innholdsmessig lovlig og fattet av kompetent myndighet. Det foreligger videre heller ikke forhold som tilsier at vedtaket har kommet til i strid med lovfestede eller ulovfestede krav til saksbehandlingen. Departementets vurdering er endelig og kan ikke påklages videre, står det i pressemeldingen.

Det har vært sterke reaksjoner og aksjoner langs hele nordlandskysten mot de endringene som det legges opp til.