Etter at Gimsøy ble uaktuell som felles flyplass i Lofoten i 2016, startet Avinor en større utredning av flyplass-strukturen i Lofoten og Vesterålen fjor. Onsdag møtte Avinor ordførere i regionen for et nytt informasjonsmøte om status i arbeidet.

Både utvidelse på Leknes eller ny flyplass på Hadselsand har vært blant scenariene som ble lansert for ett år siden. Under informasjonsmøtet på Leknens onsdag åpnet direktør Jon Sjølander med å si at Avinor ser behovet for en stor flyplass i regionen.

- Det er sterk vekst på flyplassene og det skjer mye økonomisk i regionen. Det er stort trafikkpotensiale, sa han og slo også fast at man gjerne skulle sett at man hadde flere alternativer på dette tidspunktet i utredningen.

Dropper Hadselsand

Under møtet onsdag ble det lagt fram flere konklusjoner så langt. I følge Sjølander er muligheten for storflyplass på Leknes rett under det internasjonale minstekravet på 95 prosent tilgjengelighet.

- Det kan vi ikke anbefale nå, sier han og la vekt på at man skulle ønsket man hadde flere alternativer å gå videre med nå fra det omfattende utredningsarbeidet.

- Vi hadde ønsket at alle alternativene kom ut med en positiv konklusjon. Men det har vi ikke fått, sa han og redegjorde også for hva Avinor ideelt sett mener bør ligge til grunn for en storflyplass.

- En ny storflyplass bør kombineres med at i alle fall to eksisterende legges ned for å få et ruteprogram som skaper vekst, sa Sjølander videre.

En eventuell storflyplass på Hadselsand er klart for dårlig sier Sjølander og viser til enda lavere regularitet her.

- Den er ikke aktuell, slår han fast.

Tre rullebanelengder er sett på: 1199, 1700 meter og 2400 meter for de ulike alternativene.

Rent fysisk anser man at alle flyplasser i Lofoten samt Hadselsand kan bygge lange rullebaner og terrengmessig anser man at det er mulig å utvide med unntak av på Svolvær der terrenget begrenser større flytyper. Fra før er det kjent at mulighetene i Svolvær er små, og utvikling her er også forkastet.

Rådgiver Cees Bronger i Avinor la i møtet fram værmessige vurderinger som er det tredje momentet som spiller inn på regulariteten.

På Leknes viser man til at vinterforholdene er krevende.

- Leknes vil vinterforholdene spille en stor rolle for begrensningene. Vinter er vesentlig dårligere på Leknes enn sommerforholdene. Hadde det vært sommer hele året hadde det ikke vært noe problem, sier Bronger.

- Dårligere enn Gimsøy

Avinor slo også fast at resultatene for Hadselsand er klart dårligere enn for Gimsøy. Det var vær- og vindforholdene som stoppet flyplass på Gimsøy, det er det også på Hadselsand.

- Vi har vært på befaring her med piloter, meteorologer og vindeksperter. Det er veldig høyt terreng syd for flyplassen, vinden kommer rett over der og det er en fjord utenfor der det kommer en jetstrøm syd for flyet.

Lars Draagen viser også at det kun er Stokmarknes som fyller kravene for alle rullebanelengdene.

- Det er det eneste alternativet vi ser i dag der vi kunne startet utbygging.

Også framtidige kjørelengder spiller inn.

- Hvis vi bygger 2400 meter lang rullebane på Stokmarknes, hvordan velger Vesterålen da? Tilbakeført lekkasje fra Evenes er vesentlig, dette må vi regne på. Vi vet også at folk gjerne vil fly direkte, sier Lars Draagen.

Ny runde i Lofoten

Direktør Jon Sjølander redegjorde også for at man vil gå videre med samfunnsøkonomiske analyser for Stokmarknes fram mot den endelige rapporten i sommer.

Samtidig kaster man ikke kortene i Lofoten. Både tallene for Leknes og Gimsøy skal kvalitetssikres videre framover.

- Ønsket om en storflyplass er så velbegrunnet at vi er ikke innstilt på å kaste kortene nå. Vi er innstilt på å gå videre med en bred analyse parallelt, sier han.

Man vil også se på mulige alternativer for andre lokaliteter som også kan ha blitt vurdert tidligere, men som nå kan være aktuelle med ny teknologi.

I Lofoten betyr det altså at Gimsøy skal vurderes nærmere enda en gang i tillegg til en ny runde på Leknes. Arbeidet vil få kostnader i millionklassen kom det fram på møtet.

- Vi mener at i og med at Leknes og Gimsøy ligger like under minstekravet kan det være riktig å foreta en kvalitetssikring, sa Sjølander.

Nytt møte

Blant annet skal turbulens måles "live". Det er ikke klart enda når man vil konkludere i Lofoten, men i løpet av vinteren skal løpet videre for denne nye runden legges.

- Vi vil vurdere situasjonen i nært samarbeid dere og vil innkalle til et møte med berørte ordførere om noen uker, og så diskutere et løp videre, sier Sjølander.

I følge Jon Sjølander blir dette den endelige og totale vurderingen av flyplass i Lofoten. Han er ikke for seg nye runder i overskuelig framtid etter det.

- Dette blir det endelige forsøket på en storflyplass som er ålreit i Lofoten.

Han sa også i møtet at det man tar utgangspunkt i primært er å tenke storflyplass med 2400 meter rullebane. Overfor Lofotposten sier Sjølander at man vil se både på en banelengde på 1700 meter eller 2400 meter innenfor storflyplassbegrepet.

Følg møtet direkte her (Krever innlogging)