Like før vi alle skulle ta påskeferie, kom statsetatene med ansvar for vei, tog og fly med sine faglige innspill til samferdselsministeren om deres prioriteringer for byggeprosjekter i den kommende tolvårsperioden. Dette var etatenes svar på bestillingen fra regjeringen til den kommende Nasjonale transportplanen (NTP).

Etatenes anbefalinger er skuffende for alle som er opptatt av behovet for å investere i infrastruktur og transportløsninger som kan styrke vår konkurransekraft og bidra til å løse fremtidige transportutfordringer.

Det er forståelig om mange nå er sinte og frustrerte når de ser at nettopp deres vei eller forbindelse er satt ut i tid eller tatt ut av prioriteringslisten. Det var ingen god beskjed å få med seg inn i påskeferien, og det er heller ingen trøst at det er mange i samme situasjon. Årsaken er ganske enkel – denne regjeringen har ikke samferdsel som sitt satsingsområde. De vurderer ikke sammenbinding av regioner, landsdeler og samfunn som vesentlig for å opprettholde arbeidsplasser og sikre god utvikling i hele landet. De ønsker ikke å bruke pengene på dette feltet.

Vi mener at fagetatene, nærmest på bestilling fra samferdselsministeren, ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til behovet for å investere i vei- og jernbaneprosjekter som kan binde landet sammen og styrke vår regionale tilknytning. Høyre frykter at dette vil ha negative konsekvenser for næringslivet og arbeidsplasser i hele landet.

Det kan virke som en håpløs kamp for sittende ordførere rundt om i landet å skulle kjempe for sine egne prosjekter i det politiske arbeidet som nå ligger foran oss. Det er stor fare for at det vil bli polarisering og kamper mellom regioner og internt i regioner.

Forrige Nasjonale transportplan, fremmet av regjeringen Solberg, skapte ro i landet fordi vi fikk på plass viktige veiprosjekter prioritert etter samfunnsnytte. Nå er alt på nytt satt i spill.

I motsetning til dagens regjering ønsker Høyre å satse på samferdsel. Når NTP-en blir sendt til Stortinget, vil vi jobbe hardt for å realisere flere veiprosjekter og øke investeringstakten både på vedlikehold og nybygg.