Det har på overtid etter valget vært knyttet spenning til hvem som faktisk skal utgjøre Nordlandsbenken på Stortinget. Etter fintelling, og atter fintelling, er den nye Nordlandsbenkens sammensetning klar:

  • Bjørnar Selnes Skjæran (55), Ap
  • Mona Nilsen (48), Ap
  • Øystein Mathisen (30), Ap
  • Siv Mossleth, (54), Sp
  • Willfred Nordlund, (33), Sp
  • Mona Lill Fagerås, (49), SV
  • Geir-Asbjørn Jørgensen (48), Rødt
  • Bård Ludvig Thorheim (44), Høyre
  • Dagfinn Henrik Olsen (55), Frp

Behovet for fintelling har vært spennende for de involverte. For oss velgere har det samtidig vært en påminnelse om at hver stemme teller. Spesielt dem som ikke har deltatt i valget, bør kjenne ekstra på at deres deltakelse kunne påvirket valget og mandatfordelingen direkte.

Den nye Nordlandsbenken representerer i seg selv en fornyelse. Arbeiderpartiets tre representanter er nye på Løvebakken. Høyre valgte gjennom nominasjonsprosessen å sette sine "gamle" representanter på sidelinja, inkludert Johnny Finstad fra Lofoten. I Frp ble Kjell Børge Freiberg fra Hadsel overraskende byttet ut med Dagfinn Olsen fra Lødingen som toppkandidat. Rødts Geir Jørgensen fra Hadsel er ny på tinget, mens Senterpartiets to representanter ble gjenvalgt.

Sammensetningen av Nordlandsbenken skaper i seg selv forventninger. Siv Mossleth blir leder av det nordlandske kollegiet som den med lengst ansiennitet. Til tross for ulike partier og skillelinjer i politikken, har vi ei forventning om at de ni representantene som er gitt vår tillit gjennom valget, evner å opptre som et kollegium når Nordland tjener på det.

For det er ingen tvil om at det gjennom Stortingets valg og prioriteringer er en reell kamp fylkene imellom om knappe midler som skal fordeles. Om ikke våre stortingspolitikere evner å opptre samlet, smart og strategisk i gitte situasjoner, kommer Nordland til å tape. Ekstra stor forventning har vi naturligvis til de representantene som inngår i et forventet flertall bak Jonas Gahr Støre sin regjering. De kan påvirke gjennom flere kanaler, og utgjøre en større forskjell enn dem som sitter i opposisjon.

At det er knyttet forventninger til det nye Stortinget ute i distriktene, er ingen overdrivelse.

Ei heller at vi forventer, for ikke å si forlanger, at vår nye Nordlandsbenk evner å stå samlet for å styrke Lofoten og Nordland. Hver dag. De neste fire årene.