Nortura-slakteriet legges ned på Otta i Gudbrandsdalen. TINE stanser produksjon av Balsfjordost etter 40 år. Pølseproduksjonen på Andslimoen forslås flytta sørover. Nytt privat slakteri bygges på Otta. TINE skulle legge ned til meierier i Finnmark, men trakk det senere tilbake.

Disse overskriftene om samvirkeselskapene for kjøtt og melk den senere tid gir negative signaler til bønder og befolkning i våre landbruksbygder.

TINE og Nortura sin oppgave er å hente melk og slaktedyr på gårdene over hele landet, foredle råvarene i vår næringsmiddelindustri og å få solgt råvarene til en så god pris til bonden som mulig. Samtidig utfordres landbrukssamvirket av kjedemakta og økende import.

Den egentlige makta ligger i at de tre største matkjedene i landet bestemmer distribusjonen av maten. Alle kjedene sentraliserer sine grossistlagre til Østlandet. Råvarene sendes sørover for bearbeiding, og maten sendes nordover igjen for å bli spist, til og med kjøtt fra Tyskland kommer nordover. Hvorfor importere når vi kan produsere kjøtt sjøl?

Melkeprodusenter blir også angrepet av Q-meieriene, som krever å få fortsette å få tilskudd på 80 mill kroner for å konkurrere med TINE. 12 øre av utsalgsprisen går til Q for at de skal kunne betale melkeprodusenter i sentrale deler av landet bedre pr melkeliter enn det TINE betaler. Q-meieriene betaler ikke høyere pris til bonde i kraft av egne resultater eller prisuttak i markedet. De har definert sitt konsept slik at de alltid skal ligge over Tine med et fast antall øre. Forbrukerne i Norge betaler altså 8o mill kroner for å holde seg med en konkurrent til TINE, til tross for at denne ikke klarer å konkurrere med TINE. Nordland Bonde- og Småbrukarlag vil heller bruke disse pengene til en høyere melkepris til melkeprodusentene i hele landet.

Hvis norsk jordbruk skal ha ei framtid, er vi avhengige av sterke samvirkebedrifter. Politikerne må sette en stopper for matvarekjedenes maktutfoldelse og gjøre det mulig for våre samvirker å tilby norsk mat fra vårt langstrakte land.