Sandsvalene hekker her igjen etter at grendelaget tok grep

– Den 22. mai var sandsvalene tilbake på Uttakleiv, og fant reirplassene ordnet og klar.