Gå til sidens hovedinnhold

Sannheten er vanskelig å svelge for SP og posisjonen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikk er prioritering innenfor de økonomiske rammer som Stortinget vedtar.
Rammen for Nordland Fylke ble redusert med 260 millioner som følge av nye inntekts-nøkler for fylkeskommunene som ble vedtatt i 2014. Nye inntekts-nøklene resulterte i reduksjon av inntekter for noen fylker og økning for andre. Forslag til endringer ble laget av den Rød-grønne regjeringen og skulle vært innført av denne regjeringen i juni 2013. Den Rød-grønne regjeringen utsatte endinger av nye inntekts-nøkler som følge av Stortingsvalg i 2013, fordi de Rød-grønne fryktet for et dårlig valgresultat ved å vedta et inntektssystem som ga noen fylkeskommuner reduserte rammer.

Reduksjon av inntektene til Nordland Fylke har fylkesrådet brukt som forklaring til kutte i ruteproduksjon for hurtigbåt og ferger, lite investeringer på fylkesvei, reduksjon i antall skoleklasser og nedleggelse av tannlegekontor.

Sannheten er at fylkesrådet allerede i 2008 foreslo drastiske kutt i samferdselssektoren. Dette resulterte i at SP forlot fylkesrådet. I dag er Senterpartiet meget bekvem med å være med på å gjennomføre kuttene. I 2010 signaliserte daværende fylkesrådsleder at det ville komme kutt på hurtigbåt, skole og tannhelse. Årsaken var at den rød-grønne regjeringen jobbet med nye inntekts-nøkler som ville medføre kutt i rammene til Nordland

Fremskrittspartiets tilnærming til reduserte inntekter har vært forslag om kutt i administrasjonen og forslag om kostnadseffektiv drift. Fremskrittspartiet har gjennom budsjett og økonomiplanforslag de siste 5 årene vist at dette lar seg gjøre uten kutt i tjenesteproduksjonen. I denne perioden har Fremskrittspartiet prioritert annerledes enn posisjonen og omdisponert 650 millioner for å opprettholde tilbudet til innbyggerne samt investere for fremtiden.

Posisjonen (Ap, Sp, SV og KrF) i fylke har prøvd å latterliggjøre våre forslag til kutt i administrasjonen og kultur, til tross for at KOSTRA tallene har avdekket at fylkeskommunen bruker 200 millioner mer enn nødvendig til administrasjon av fylkeskommunen.

Høsten 2018 erkjente fylkesrådet (Ap, Sp, SV og KrF) at Fremskrittspartiet har hadde rett og de har startet et prosjekt for å ta ned de administrative kostnadene til fylkeskommunen. På siste fylkesting ble det signalisert fra enkelte i fylkesrådet at forventet kostnadsreduksjon ville kanskje være over 200 millioner.

Innenfor samferdselssektoren har Fremskrittspartiet foreslått kostnadseffektive tiltak som vi mener vil redusere kostnader med 100 millioner. Disse forslagene har fylkestinget vedtatt og er under bearbeiding. Dette forslaget gå ut på at fylkeskommunen skal eie hurtigbåt og ferge materiell selv for så å leie dette ut til operatører, og dette vil gi besparelser ved at fylkeskommunen fordeler finansielle kostnader over fartøyenes levetid. I dag fordeler eieren som også er operatør av ruter kostnadene over kontraktstiden som kan f.eks. være 12 år, fartøyets levetid er gjerne 20-25 år.

Fakta er at dersom fylkesrådet og SP hadde lyttet til FrP tidligere, fremfor drive verdensmesterskap i fornektelse, kunne fylkeskommunen hatt 1 milliard mer til disposisjon gjennom disse 5 årene til bruk på samferdsel, utdanning, reduksjon av vedlikeholdsetterslepet og tannhelse.

Kommentarer til denne saken