Kabelbrudd er ikke noe nytt fenomen for oss i Lofoten. Lenge før Russlands invasjon i Ukraina, og den nye sikkerhetssituasjonen i Europa oppsto, fikk vi merke konsekvensene av at kabler på havbunnen rives over. Det kan skje på grunn av ankring, fiske, væreforhold eller i verste fall sabotasje. Sistnevnte årsak var ikke noe tema tidligere, men brått er også det noe vi må forholde oss til.

I skrivende stund er det brudd i en sjøkabel med bredbånd, lokalisert til et punkt 500 meter fra Henningsvær. Fagfolk er på saken, og det er rekvirert spesialutstyr.

De fleste av oss har ikke noe greie på slikt, men vi har ingen problemer med å tro på at dette er en svært krevende arbeidsoperasjon.

Heldigvis finnes det flere forbindelser, gjerne omtalt som "redundans" når det kommer til IKT og strøm. Det innebærer at et system overtar, når et annet svikter.

Redundans har aldri vært viktigere, og det er heller ikke noe selvfølge at været tillater reparasjoner.

Som du kunne lese i vår avis er dette noe som foregår til havs, og det er mye som skal klaffe:

– Det vil nok ta noen dager før de klarer å få en båt hit, lokalisert feilen, tatt opp kabelen og ikke minst kappet kabelen. Det er en ganske heftig jobb å kappe en sjøkabel og lage et nytt skjøtepunkt, sier Ole Kristian Mellingsæther, konsulent i Lofotkraft Bredbånd.

Etter bruddene i gassrørledningene i Østersjøen, ble det i løpet av kort tid identifisert mye sårbarhet i samfunnet, da vi har gardert oss mot mye, men ikke sabotasje.

I vår tid er strukturene i nær sagt alt vi befatter oss med bygget opp rundt at vi har strøm og internett. Vi kan ikke en gang regne med å få handlet matvarer hvis en av delene faller bort. De jevne påminnelsene vi får fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) om å ha så vi klarer oss i tre dager er derfor ikke blitt mindre aktuelle.

En titt innom dsb.no har ingenting med verken krisemaksimering eller overdreven frykt å gjøre. Her finnes gode tips om hvordan man kan sikre seg og sine mot utfall av strøm og internett.