Søndag har to turgåere gått seg fast på sørsiden av Fløya, rett ved Svolvær. To frivillige fra Svolvær alpine redningsgruppe (SARG) skal være på vei opp for å bistå dem.

– De to som står fast har godt med klær og sjokolade så de er ved godt mot, sier Sten-Rune Nikolaisen, vakthavende redningsleder i Hovedredningssentralen.

– Det er en plass alpin redningsgruppe er kjent, og har hatt flere aksjoner tidligere, fortsetter Nikolaisen.

Tidligere har SARG-sjef Bjørn Kirkhaug uttalt at en sti som står inntegnet på flere kart trolig er grunnen til at mange har gått seg fast i dette området.

– Problemet er at det står inntegnet en sti på noen kart, som går opp til Fløya, men i virkeligheten er det ikke noe skikkelig sti der, sier Bjørn Kirkhaug, som er sjef i SARG.

Vil ikke fjerne stien

Da Lofotposten spurte Kartverket, som eier kartgrunnlaget som brukes av kart applikasjoner ville de ikke fjerne stien fra kartet, selv om den etter hva Lofotposten erfarer ikke eksisterer i terrenget lenger.

– Vi skiller mellom stier og turruter. Det er ikke alle stier som er turruter. Et vanlig skille mellom stier og turruter er at stiene gjengis i terrenget uten at det er en turrute. Med turruter så følger det et merke- og vedlikeholdsansvar. Det gjør det ikke på en sti. Våre kart gjengir terrenget slik det er, skriver Sissel Kanstad, kommunikasjonsrådgiver i Kartverket.