Gå til sidens hovedinnhold

Satser 300 millioner på nytt settefiskanlegg: – Dette gir oss langt større fleksibilitet

Artikkelen er over 2 år gammel

Ellingsen Seafood er godt i gang med å bygge nytt settefiskanlegg på Mølnarodden. Det nye anlegget til Silver Seed skal gi lakseprodusenten langt større fleksibilitet i produksjonen framover.

I mai i fjor ble det klart at oppdrettskonsernet i Skrova ville satse på et helt nytt anlegg i Mølnarodden. Byggingen er nå godt i gang på tomta rett ved dagens smoltanlegg.

Det er datterselskapet Silver Seed som nå skal få helt nye fasiliteter til sin produksjon.

– Vi ønsker å være selvforsynt med smolt. Vi kom til et veiskille på om vi skulle investere i nytt anlegg eller kjøpe eksternt, men vi ønsker å ha vårt eget settefiskanlegg, sier administrerende direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood.

Fire millioner smolt

Dagens anlegg anses som både gammelt og lite hensiktsmessig. En renovering er ansett som altfor krevende.

– I dag er det også flere krav og forskrifter vi vanskelig kan oppfylle der i dag, sier Ellingsen videre.

Det nye anlegget skal gi en kapasitet på fire millioner smolt i året. Investeringen i et eget, nytt anlegg framfor å kjøpe inn utenfra gir oppdrettskonsernet flere fordeler.

– Den største fordelen for oss er at vi får større fleksibilitet på størrelsen av smoltutsettet selv, sier Ellingsen.

Anlegget skal produsere settefisk opp til 200 gram, produksjonen går i sin helhet til Ellingsen-konsernets lokaliteter for oppdrett.

– Mange bygger anlegg for å produsere smolt på 200 gram og oppover, men vi vil satse på inntil 200 gram. Vi ser på å kunne utveksle stor fisk med andre. Vi tror at dersom man skal ha stor fisk bør man ha et eget anlegg for det.

Investeringen i Flakstad er på 300 millioner kroner.

– Dette er den største enkeltinvesteringen vårt selskap noen gang har gjort, og det representerer et kjempestort løft for oss.

Ellingsen Seafood har som følge av svært gode laksepriser og gode tider i næringa lagt bak seg flere år med svært gode resultater.

– Med den gode inntjeninga som har vært kan vi bygge opp ting som en kassefabrikk i Svolvær og et nytt settefiskanlegg på Mølnarodden.

Ferdig i 2020

Det gamle anlegget skal være i full drift fram til nybygget står klart.

– Vi er godt i gang nå med å fylle ut på tomta, vi håper anlegget skal være klart våren 2020.

Investeringen skjer rett ved dagens bygningsmasse. Det gir også fordeler med tanke på framtida.

– Det er fantastisk bra at vi kan bygge nytt omtrent vegg i vegg med det gamle, da kan vi bygge det nye anlegget helt ferdig og så ta det i bruk. Det gamle skal rives, det gir oss også muligheter for ekspansjon senere med store arealer å ta av.

Silver Seed er et heleid datterselskap av Ellingsen Seafood. Arteq Aqua er totalentreprenør for anlegget, det er også flere lokale selskaper i sving i forbindelse med utbyggingen.

Ellingsen Seafood har tidligere uttalt at man bruker samme vannkilde som før til det nye anlegget.

Kommentarer til denne saken