Turister tar over beiteområder: – Sauene blir fortrengt til brattere terreng

Sauebønder mener at den økte turisttilstrømmingen til Flakstad har gjort at sauene blir fortrengt fra tradisjonelle beiteområder til områder som er brattere og farligere.