Arbeiderpartiet går til valg på kanskje historiens største yrkesfagløft. Vi går til valg på at alle yrkesfagelever som fullfører på skolebenken skal få tilbud om en læreplass. I dag er det altfor mange kvalifiserte søkere som blir sittende uten læreplass, og dermed ikke får fullført utdanningen sin. Det mener vi i Arbeiderpartiet er galt. Er man motivert og består alle fag skal man få læreplass og muligheten til fagbrev eller svennebrev. Norge trenger flere fagarbeidere, og derfor ønsker vi en storstilt satsing som sikrer behovet vi har både i dag og i morgen. Vi skal blant annet innføring av en nasjonal læreplassgaranti, styrke stipendordningen, oppgradere yrkeslinjene med moderne relevant utstyr og sørge for at offentlige anbud stiller krav til antall lærlinger på prosjekter. Arbeiderpartiet setter av en milliard som skal rettes direkte mot yrkesfaglig utdanning. Det er en riktig og viktig prioritering.

«Hvordan skal vi få dette til?» sier Erna Solberg om en innføring av nasjonal læreplassgaranti. Svaret er enkelt – se til Nordland, Erna. Her har vi fått det til. I Nordland innførte vi læreplassgaranti for alle yrkesfagelever, og resultatene taler for seg. I dag er det 1275 læreplasser ved 440 forskjellige bedrifter over hele Nordland, en markant oppgang siden ordningen ble vedtatt i februar 2019. Dette viser at det er mange som vil ha lærlinger, og med en dugnad som læreplassgarantien er, skaper det et engasjement som kommer alle til gode. Vi stiller krav og bedriftene stiller opp. Denne ordningen skal vi gjøre til nasjonal politikk slik at alle som går yrkesfag kan oppfylle sin drøm om å bli fagarbeider. Mens Erna og Høyre ønsker å «snakke om» hvordan man skal få det til, viser vi til Nordland - for her har man fått det til. Erna benytter seg av talepunktene fra Høyres Hus i stedet for å se der det allerede fungerer i praksis. Det er på høy tid at yrkesfaglig utdanning får det løftet det fortjener. Norge trenger lærlingen og lærlingen trenger læreplassgarantien. Dette løftet står Arbeiderpartiet klar for å gjennomføre!