Hovedredningssentralen opplyser at Sea King trener med Lofoten Maritime Sikkerhetssenter på Gravdal fredag.

– De trener på å bli heist opp fra sjø og livbåt. Alle som går styrmannsutdanning får trent på å bli heist opp i helikopteret. Forhåpentligvis slipper dem det senere i livet, men det kan hende, og det viser seg at dette er veldig nyttig erfaring for dem, forteller redningsleder ved Hovedredningssentralen, Raymond Prestøy.

Treningsoppdraget vil pågå frem til omtrentlig klokken 12 fredag.