Hovedredningssentralen i Nord-Norge opplyser nå at de færreste av nødrakettene som observeres er varsel for reelle hendelser.

Det skriver Avisa Nordland.

- Årlig registrerer hovedredningssentralene i underkant av 100 observasjoner av nødraketter. De færreste av disse er reelle hendelser, men medfører at vi må bruke ressurser for å undersøke om noen er i nød, skriver de på sine hjemmesider.

De påpeker videre at nødraketter er et verktøy man skal bruke for å tilkalle hjelp dersom man er i nød.

- Det sidestilles med at mayday-anrop.

Hovedredningssentralen skriver videre at de er nødt til agere som om noen er i nød dersom de de får melding om en nødrakett.

- Det betyr at ressurser settes inn i søk, og kan være opptatt med dette i lang tid. Dette er ressurser som vi kan ha behov for i andre aksjoner, men som er låst fast i søket etter nødrakett. Det er derfor særdeles viktig at man har respekt for nødraketter som et nødvarslingsmiddel. Er man i nød, så sender man opp nødrakett for å varsle om nødsituasjon. Det er ikke lovlig å sende opp nødraketter for trening, og det er selvfølgelig ulovlig å sende opp nødraketter for moro, skriver de.

De understreker at dette er ikke fyrverkeri. Forbudet mot bruk av nødraketter gjelder også på nyttårsaften.

- Ulovlig bruk av nødraketter kan føre til påtale og videre resultere i heftig bot eller fengselsstraff.

Les hele meldingen her.