Nytt selskap ligger an til å overta sikkerhetskontrollen ved flyplassene. Vil berøre mange