Gå til sidens hovedinnhold

Seiler Rødt under falskt flagg?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

9. – 12. mai har Rødt landsmøte i Oslo og det er all grunn til å tro at stemningen på landsmøtet vil være svært god. For Rødt vokser og gjør stadig sterkere meningsmålinger. Rødt fremstår så langt fra å være en revolusjonær ekstremist parti som det går an å komme. Spørsmålet er om Rødt seiler under falskt flagg? Gunnar Årstein og hans flokk har kledt seg i nye klær og ønsker ikke å bli identifisert som etterkommere av en autoritær, kommunistisk bevegelse. For selv om Gunnar Årstein ikke snakker om revolusjon, så gjør partiprogram til Rødt det til gagns. Har de nye tilhengere til Rødt tatt seg bryet med å sette seg inn i Rødts partiprogram? Neppe.

Til det kommende landsmøtet i Rødt i mai foreligger det et forslag til nytt prinsipprogram. Forslaget drøfter bl.a. forholdet mellom en politikk som baserer seg på reformer kontra en politikk som vektlegger nødvendigheten av en revolusjon. Her kan vi lese følgende: «En reformistisk strategi vil aldri kunne føre til et sosialistisk samfunn». (-) «Reform og revolusjon er ikke motsetninger, de henger sammen». (-) «Den progressive reformen kan være et springbrett for en større revolusjonær offensiv». Forslaget slår også fast at målet er et klasseløst samfunn der «grunnprinsippet er yte etter evne, få etter behov». «Dette kaller vi i Rødt kommunisme».

Ja, nettopp. Det gjorde Marx, Lenin og AKP (m-l) også. Her slås det med all verdens tydelighet fast at det er ingen forskjell på Rødt og partiets marxist-leninistiske forgjengere.

Programforslaget inneholder også en analyse av hva motkreftene vil finne på når den sosialistiske revolusjonen finner sted: «… det er stor risiko for at disse vil bruke uakseptable middel for å stanse revolusjonen. Folket må være forberedt på dette. Arbeiderklassen er sikrest på et godt resultat dersom klassen er sterk og velorganisert og har satt seg klare mål og forsvarsstrategier».

Disse formuleringene er helt lik den analysen AKP (m-l) hadde, og den var grunnlaget for at partiet mente det var nødvendig med en væpna revolusjon. Programforslaget legger her et lite tåketeppe over hva denne analysen egentlig innebærer, og nøyer seg med å snakke om nødvendige «forsvarsstrategier». Men ingen bør la seg lure av denne språklige pynten.

Hvis programkomiteen som foreslår nytt prinsipprogram for Rødt ikke er helt ute på viddene, er det vel rimelig å tro at landsmøtet vil vedta forslaget. I så fall fremstår Rødt som et ektefødt barn av AKP (m-l) og Gunnar Årstein kan avlyse alle bortforklaringer om at lokalpartiet han leder er noe helt annet. Rødt er et revolusjonært kommunistparti. De nye klærne er intet annet enn et forsøk på bedrag.

Norge er et av verdens rikeste land, og er en av verdens best utbygde velferdsstater. Likevel vil altså mer enn 1/20 av velgerne, ifølge ferske galluper, stemt på et parti som vil avvikle kapitalismen og eiendomsretten gjennom en revolusjon.

(Kildehenvisning: Fakta er hentet fra meningsstoff i nettavisen og Nord Norsk debatt)

Kommentarer til denne saken