Samfunnsløftet har totalt tildelt 4,2 millioner kroner til hjemmeresidens for kunstnere i landsdelen de siste to årene – et tiltak som skal bøte litt på hvordan koronapandemien har rammet yrkesgruppen.

– Nord-Norge har en stor skare dyktige kunstnere, og søkerne representerte en stor spredning i alder, erfaring og geografi. Den kunstneriske kvaliteten er høy, forteller juryleder Vilde Fjeldheim Wold i Samfunnsløftet.

Juryen har som har stått for tildelingen har for øvrig bestått av Svein Ingvoll Pedersen fra Museum Nord, Johannes Utstøl Johannessen fra Nordnorsk Forfattersentrum, Ulla-Stina Wiland fra Rytmisk kompetansenettverk (RYK), Linda Netland fra Filmfond Nord og Henrik Olsen fra Davvi álbmogiid guovddás/Senter for nordlige folk og Susanne Næss Nielsen fra Davvi – Senter for scenekunst.

– Vi har mottatt et bredt spekter av søknader og det har vært fantastisk å se at pandemien ikke har satt en stopper for kreativiteten. Dette tiltaket er en sårt tiltrengt mulighet for mange kunstnere som har mistet store deler av sin inntekt under pandemien. Det har vært spennende å se ambisjonsnivået til søkerne og juryen håper virkelig at kombinasjonen av hjemmeresidens og regjeringens lettelser av tiltak vil være en god kombinasjon av motiverende faktorer for de 35 kunstnere som nå får stipend, sier Næss Nielsen.

De seks Lofotkunstnerne som nå får støtte er:

  • Gisle Normann Melhus
  • Scott Thoe
  • Ingvild Isaksen
  • Ragnhild Lie
  • Gunnbjørg Gunnarsdottir
  • Rina Lindgren