Seks nyetableringer og en konkurs så langt i oktober