Resten av pasientene som ble smittet er ikke lenger i isolasjon og det lettes nå på besøksrutinene.

– Det er trist at vi fikk smitte på sykehjemmet, til tross for at det har vært omfattende smittevern i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer gjennom hele pandemien. På sykehjemmene bor våre sykeste og mest sårbare, pasienter som ikke nødvendigvis tåler influensavaksine eller ny koronadose og som alle har underliggende sykdommer, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Det er ingen nye smittede pasienter og samtlige som var smittet er nå ute av isolasjon, det vil si at de ikke lenger regnes som smittede.

– Det kan derfor se ut som om vi nå er kommet ut av smittesituasjonen. Det skal avdelingen ha all mulig ære for. De har stått på, vist stor innsatsvilje og god faglig ledelse rundt organiseringen av smitteverntiltakene. Samtidig har de gjort sitt beste for at pasienter og pårørende skulle oppleve trygghet og at livets siste dager skulle bli så gode som mulig, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius.

De ansatte tester seg fortsatt før hver vakt.

– Vi vil derfor lette noe på besøksrutinene, men begrenser besøk til nærmeste pårørende og maks to personer av gangen. Det er også en forutsetning at besøkende ikke har symptomer, sier Bleidvin.

I Hadsel kommune ble det denne uka påvist 14 nye positive koronasmittede. Dette er nesten en halvering fra forrige uke, hvor det ble påvist 27 nye koronapositive.