Gå til sidens hovedinnhold

Selskap vil satse stort i hyttefeltet til Frode - mandag sier politikerne ja eller nei: – Vi kommer til å selge alle tomtene raskt

Frode Hov har stor tro på at utvidelsen av hyttefeltet på Gimsøy blir populært i markedet. Allerede skal et selskap være aktuelle for å kjøpe en rekke av tomtene i feltet. Mandag avgjør kommunestyret om planene får ja eller ikke.

For abonnenter

Mandag behandler politikerne i Vågan rammene for det som blir en betydelig utvidelse av med 84 nye hyttetomter og ni boligtomter. Dagens felt rommer 24 hytter.

– Det er veldig viktig for oss at planen blir vedtatt. Dette trenger vi for å komme oss videre.

Det sier Frode Hov i Lofoten Hytteutvikling som står bak den omfattende satsingen på fritidsboliger.

Ny runde

Planene har vært omstridt. Både naboer og regionale myndigheter har reagert på flere sider av saken. I vinter ble Vågan kommune og Fylkesmannen i Nordland enige i megling om feltet.

Planutvalget gikk først inn for å gi grønt lys for planene. Tirsdag ble det imidlertid nødvendig å behandle planene på nytt etter at Hov reagerte på flere av bestemmelsene politikerne har vedtatt.

Årsaken er et konkret initiativ fra en aktør som vil satse i feltet.

Løsningen ble at de såkalte rekkefølgebestemmelsene ble tilpasset. Konklusjonen ble at de aktuelle delene av feltet kan bygges ut først. Deretter kan de øvrige delene utvikles trinnvis.

– Kommunen ønsker å bygge ut feltet trinnvis. Vi hadde ideelt sett ønsket at vi sto enda friere, men vi kan leve med den løsningen som nå er vedtatt av hovedutvalget for miljø, plan- og næring, sier Hov.

I et brev til kommunen i forkant argumenterer Lofoten Hytteutvikling gjennom sin arkitekt NSW Arkitektur for at det kommunen opprinnelig la opp til ville blokkere for et større tomtesalg i fire del-områder i feltet.

– Tiltakshaver har mottatt en konkret henvendelse fra et selskap om kjøp av hytter. Med rekkefølgen som er vedtatt vil det ikke være mulig å selge tomtene før 60 prosent av det øvrige feltet er ferdig utbygd med hytter. Det er derfor helt nødvendig at rekkefølgebestemmelsen endres for å gjennomføre et slikt salg.

– Avgjørende

Frode Hov vil ikke gå i detalj utover det som er opplyst til kommunen.

– Jeg kan foreløpig ikke si så mye mer enn det. Det er enda under forhandlinger. Men det er ikke noe mindre aktuelt, det forutsetter at vedtaket står på mandag.

Han bekrefter imidlertid at de aktuelle områdene det nå er snakk om utgjør til sammen 32 hytter.

– Det kan bli mer eller mindre, men det vil bli en stor utbygging. Jeg ser for meg at vi kan komme i gang raskt.

Hov mener hele feltet vil bli solgt på kort tid dersom en kommer videre nå.

– Vi tror vi kommer til å selge alle tomten rimelig raskt. Vi tror hele feltet er ferdig utbygd i løpet av de neste fire til fem årene. Vi har enda ikke markedsført dette aktivt, likevel har vi henvendelser hver eneste dag. Det gjelder også private. Det er veldig stor interesse.

Overfor Vågan kommune anslår Lofoten Hytteutvikling AS at det totalt kan bli investert 500 millioner kroner i feltet. Det kan også sette fart på de mangeårig planene om hotell på Gimsøy.

– Indirekte vil det kunne utløse ytterligere flere hundre millioner kroner da prosjektet vil kunne gi egenkapital til utbygging av hotellprosjektet til samme selskap.

I dagens hyttefelt er flere lodger bygd ut i reiselivs-øyemed.

Lofoten Hytteutvikling argumenterte også overfor kommunen med at de forventer at mange av hyttene vil være til utleie og gi økt sysselsetting.

– Godt belyst

Utbyggerne peker også på at flere boliger og leiligheter kan gi flere innbyggere på Gimsøy.

– Vi tror som sagt på en rask utbygging. Dette vil være bra for blant annet butikken, golfbanen og andre aktiviteter. Det vil også kunne skape nye arbeidsplasser.

Hov mener det ferdige forslaget åpner for ei stor satsing samtidig som det tas hensyn.

– Vi mener planen er godt belyst og mange har blitt hørt. Vi mener det er en god plan og positivt for stedet. Dette vil bety store investeringer. Vi mener det er positivt, og vi mener vi har tatt hensyn til naturverdiene.

Kommunen legger opp til at de fem neste delområdene ikke kan bygges ut før de fem første er minst 60 prosent ferdig utbygd og infrastruktur er på plass. De to siste feltene må vente til slutt.

Da saken var oppe til behandling tirsdag konkluderte kommunedirektør Tommy Stensvik at henvendelsen om kjøp av tomtene ikke var kjent i forrige runde.

Planutvalget gikk derfor for å imøtekomme ønsket delvis og vedtok enstemmig å endre vedtaket.

Kommentarer til denne saken