Selskapet til Jim Roger i ny rettstvist

Selskapene Stim AS og ACD Pharmaceuticals AS på Leknes er saksøkt av en tidligere ansatt som mener han har krav på provisjon på salg av fiskefor.