Røst-ordføreren leder Lofotrådet, og mener framskyndigen fra regjeringen ikke gjør at Lofoten havner bakpå i arbeidet med å få utbedring av E10, ny flyplass og fiskerihavner inn i ny NTP.

- Lofotrådet har jobbet kontinuerlig med NTP. Vi har våre prosjekter, og har bedt om møte med samferdselsminister om vei og havneutbygging. Vi er i god rute selv om regjeringen framskynder arbeidet, sier Mikalsen.

- Riktigere prioriteringer

Inneværende NTP ble lagt fram av Solberg-regjeringen i mars 2021, og gjelder for perioden 2022–2033. I stedet for den planlagte rulleringen i 2025, vil regjeringen legge fram sin egen NTP for perioden 2025 til 2036. At arbeidet fremskyndes til 2024, forklarer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) slik på departementets nettside.

- Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp.

Han varsler at det økonomiske handlingsrommet vil bli redusert framover, og at "tøffe valg står i kø".

- I tillegg er verdensøkonomien rammet av uventede hendelser som har konsekvenser for all langtidsplanlegging. Mer enn noen gang trenger vi en transportplan som både treffer på behovene, og som har realistiske rammer. Vi kan ikke planlegge etter ambisjoner som ikke er troverdige å gjennomføre.

De ulike samferdselsetatene har fått beskjed om å gjennomføre et utredningsoppdrag og et prioriteringsoppdrag som skal gi regjeringen grunnlag for å lage ny NTP. Blant annet blir de bedt om å vurdere transportbehovet framover. I prioriteringsoppdraget vil virksomhetene blant annet bli bedt om å anbefale fordeling av ressursbruken i transportplanen, opplyser Samferdselsdepartementet.

Fiskerihavner

Lofotrådet ønsker å møte samferdselsministeren og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) for å diskutere vei, flyplass og fiskerihavner. Denne uken ba regionrådet Skjæran om møte om utbedringene av havnene på Værøy og Røst. Begge er prioritert for oppstart i første del av dagens NTP.

For innseilingen Røst er det satt av 165 millioner kroner, og 300 millioner kroner til Værøy havn. I Kystverkets prosjektportefølje er det satt oppstart for Værøy i 2025 og Røst i 2026.

- Lofotrådet ønsker dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan departementet følger opp havneutbedringene på Værøy og Røst, og hva fremskynding av NTP og statlig overtakelse av fiskerihavnene vil bety for disse avgjørende utbedringstiltakene for sikkerhet, næring og befolkning i Lofoten, heter det i brevet til fiskeri- og havministeren.

- Fordel for Lofoten

I fjor ble rammene til utbedring av E10 Fiskebøl - Nappstraumen redusert fra 5,1 til fire millioner kroner, og rassikring Napp - Å fra 1,7 til 1,2 milliarder kroner. Ordførerne i Flakstad og Moskenes vil møte samferdselsministeren for å be om at rammene økes for å utbedre deler av E10 i tillegg til rassikring.

Lofoten jobber med vei og flyplass parallelt, mens rekkefølgen er først veiutbedring så flyplass. Signaler om at regjeringen spesielt vil se på behovet for større motorveiprosjekt gjør Vågan-ordfører Frank Johnsen mer optimistisk på Lofotens vegne. Han tilhører Sp, som i regjering har lovet økt satsing i distriktene.

- Jeg håper det vil være en fordel for Lofoten. Utbedring av E10 er ikke et stort prosjekt, men jeg tror mange ser at det er nødvendig med utbedring på grunn av økt trafikk. Selv om enkelte mener Lofoten er for sent ute, tro jeg at vi ligger godt an, sier Johnsen.