Hei, og takk for at du har lyst å sende en video til oss.

Vi ser på alle videoene som kommer inn og tar kontakt med deg før vi eventuelt publiserer videoen din.

Før du sender inn videoen må du lese vilkårene.

NB: Vi ønsker navn, telefonnummer og en kort beskrivelse av videoen.

Ved å laste opp videoen godtar du disse vilkårene

Kort:

  • Du godtar at Lofotposten kan bruke videoen i redaksjonell sammenheng i sine kanaler både nå og senere.
  • Lofotposten kan dele videoen med andre redaksjoner i Amedia-konsernet som kan publisere den i sine kanaler.
  • Du beholder selv retten til å bruke videoen i andre sammenhenger, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Send inn videoen din her!

Fullstendige vilkår:

  • Disse vilkårene gjelder, hvis ikke du og redaksjonen spesifikt avtaler noe annet:
  • Du beholder selv rettighetene til salg av videoen til andre enn Lofotposten og de mediehus/publikasjoner som inngår i Amedias redaksjonelle nettverk.
  • Du godtar at Lofotposten har rett til å bruke denne videoen i egne publikasjoner/kanaler og i mediehus som Lofotposten samarbeider med innen Amedia.
  • Lofotpostenkan bruke videoen om igjen i fremtiden, men bare i redaksjonelle sammenhenger.
  • Lofotposten eller andre som publiserer den innenfor Amedias redaksjonelle nettverk har ikke rett til å selge videoen til andre uten at du har sagt ja til det på forhånd