Sendte bekymringsmelding: – Er sprenging av et slikt omfang lov?