27 turglade kvinner og menn fra Lofoten Turlags Seniorgruppe i Vågan møtte opp for å starte på turen langs Pollstien rundt Steirapollen på Vestvågøy.

Denne blir holdt vedlike av beboerne i nærheten og er blitt en flott opparbeidet vei langs pollen. Turen startet i flott turvær med oppholdsvær og nesten vindstille. Området langs stien er nå ubebodd, men vi finner rester etter beboelse i form av flere gjengrodde murer. Området ble fraflyttet etter at flere sneras rammet husene der. Det første gikk på 1780 tallet, og da omkom 6 personer på Garnes. Senere i 1880 like sør for selve Garnesgården gikk det et nytt ras og da omkom 4 barn. Det gikk også ras her i snøvinteren 1956. Og da flyttet den siste familien.

Annie kan videre fortelle at Steiragrenda var inndelt i 6 parseller, og alle 6 gårdene holdes fortsatt i hevd – delvis som fritidsboliger og av noen fastboende. Innenfor Steiragårdene ser man tydelig de 6 teigene de hadde som ekstra slåttemark. Området hadde 2 butikker – Hilde og Asbjørn Karlsen drev butikk og postkontor, og butikken til Hildur på Moan var viden kjent for sine fine konfeksjonsvarer. På starten av stien står det et opplysningsskilt med historien til den opprinnelige Garnesveien, nå kalt Pollstien. Det var i 1920-årene arbeidet med veien startet. Med 250 kroner i støtte fra Borge kommune ble veien offentlig – på en betingelse: Veien måtte bygges på dugnad. Opptil 22 mann var i arbeid i flere perioder – med hester og spader, hakker og spett. I 1929 ble så veien frem til Selneset og Steira gjort ferdig, og dermed var det skikkelig vei rundt Steirapollen – etter mange års svette og slit.
Da veien var ferdig ordna pappa til til veifest heime i huset vårt. Da var det folksomt, og det var også «levende» musikk – på munnspill - til «veidansen» , forteller Jens Garnes, sønn til Elian Jensen som var utnevnt til veisjef.

Garnesveien var nå klar for trafikkens nye vidunder – automobilen – og drosjesjåfør Oskar Bøe var den første som tok nyveien i bruk – sommeren 1929.
Turen vår gikk som sagt på en flott opparbeidet sti med gressdekke, nyslått og fin. Vel fremme ved en gapahuk, oppsatt av beboerne i området, tok vi frem matpakken og kaffen. En liten kort konsert på blokkfløyte fikk vi av en av turlederne, Jarle Benjaminsen, deretter fortalte Annie Berg Jacobsen og Harald Larsen om livet rundt Steirapollen, hvor de begge var født.
Etter foredrag og kaffe gikk turen tilbake, men da vi nærmet oss bilene kom vinden og regnet, så vi slapp ikke helt unna.