Så var vårens siste Seniortur over, den gikk fra Brenna til Sundlandsfjord. Lofoten Turlags Seniorgruppe i Vågan har hatt et omfattende og varierende program denne våren. Første tur som var den 5.mai var en rundtur i Laukvik, og Stangerholmen. Deretter fulgte Sauøya og Henningsvær, Lofotkatedralen og Storvågan, Golsteinen og Holdøya, Rangeldalen, Ørsnesvika-Silsand, Melkerdalen – Grønnåsen og rundt nedre Svolværvann, for å avslutte med tur til Sundlandsfjord. Det har vært et gjennomsnitt på 30 deltagere på turene. Og noe av det beste med disse turene er at det er med lokale kjentmenn, her får vi mye flott lokalkunnskap.

Siste tur til Sundlandsfjord gikk 23. juni, St. Hansaften, og vi var 26 deltagere. Vel fremme ved bebyggelsen, traff vi Arne Johansen, som har bodd der helt frem til i 1992. Han hadde mye flott kunnskap om livet og folket her inne. Han var selv den siste som drev gård her. Han var også initiativtaker til at det ble laget en vei slik at det var mulig å komme seg dit med snøscooter. Til dette arbeidet hadde han god hjelp av postmannen Thor Didriksen. Det har også vært skole i bygda, og i 1930 var det rundt 30 elever ved skolen. Men det ble avviklet i 1942, og elevene måtte gå på skole i Brenna. Posten kom to ganger i uka, og det var postmann Thor Didriksen som gikk med posten, men dette ble avviklet i 1992 da den siste flyttet fra bygda. Nå er det bare fritids og feriehus her og som vi kan se er meget godt vedlikeholdt og tatt vare på. Det er nå laget en vei hvor det er mulig for biltransport for dem som har feriehus her.

Det ble en fin og innholdsrik tur, hvor vi ble ledet av Grete Eilertsen som turleder. Så ser vi frem til høsten, hvor første tur går til Lauvdalen i Vestvågøy onsdag den 25.8.