I et strålende vær satte vi denne gang kursen for Strønstad, hvor besøk på Arthur Johansens Tresmie sto på programmet. Etter ankomst ble vi tatt imot av Arthur, som fortalte om plassen sin og underholdt oss med en sang av Alf Prøysen. Turleder Solveig Steffensen tok oss videre med på en rundtur i området, hvor også Arthur Johansen deltok med sin lokalkunnskap. Vi endte ved en varde som var bygget av skoleelever og innbyggerne i Strønstad den 1. mai 1999. Den kaltes 1000-års varden, og har en «skatt» innebygget. Den består av en kobberkiste hvor elevene og noen innbyggere har skrevet vers og hilsninger, samt lagt ved noen bilder. Så hvis noen river denne varden en gang i framtiden så vil de jo få seg en overraskelse. Arthur fortalte også om den dramatiske hendelsen 16. desember 1960, da legeskyssbåten «Svein Magne» fra Kabelvåg på vei til Melbu med en fødende kvinne om bord, gikk på grunn like ved. Det var tett snekov og nordvestlig kuling som skulle øke til storm da det skjedde. Men folk på land så lyset fra båten og noen fiskere kom seg ut til båten og satte en kjentmann om bord. Imens så var fødselen i full gang og legen om bord ville at de skulle bli liggende for anker der. Men det frarådet kjentmannen, da været ble stadig verre. Han loset dem ut fra det farlige farvannet og fikk dem trygt til Melbu, der sykebilen tok imot den nyfødte og moren.

Etter den dramatiske historien gikk vi tilbake til Tresmia hvor vi tok fram matpakkene og kaffen. Etter denne vellykkede turen går neste tur til Haugnyken ved Melbu, en fellestur med Vesterålen Turlag.