Åpent brev: Flakstad Senterparti ser alvorlig på situasjonen, og krever at næringslivet blir hørt og tatt på alvor

Flakstad Senterparti.

Flakstad Senterparti. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Åpent brev til kommunestyret og ordfører vedrørende henvendelse fra næringslivet i Flakstad.

DEL

MeningerNæringslivet i Flakstad (ca. 60 næringsaktører fra ulike næringer), har i brev datert 13. mars 2018 til Flakstad kommune v/rådmann og ordfører, beskrevet forhold som etter vår mening er alvorlige og har bremset næringsutvikling de senere år.


Som svar på henvendelsen inviterte ordfører deler av næringslivet til lunsj på Ramberg Gjestegård onsdag den 30. mai. Mange næringsdrivende fikk ikke invitasjon til denne sammenkomsten, herunder flere av dem som hadde vært avsender av brev datert 13. mars. Hovedtema for ordførers lunsjmøte var ”Mulig samarbeid mellom næringsforeningene i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes”.


Møtet ble godt og flere gode tanker ble luftet. Men det svarte ikke på krav og forventninger i brevet som ble sendt fra næringsaktører. Ordfører var så vidt innom tema beskrevet i brevet, og avfeide det med at man må ikke se på det som har vært, men heller se fremover.

Les også: Møtes for å diskutere tillit


Flakstad Senterparti ble etter møtet kontaktet av flere næringsdrivende (både inviterte og ikke inviterte til lunsjen), som uttrykte frustrasjon over at ikke henvendelsen ble tatt mer på alvor av kommunen, enn hva som syntes å være tilfelle på lunsjmøtet. Kommunen må tørre å møte de utfordringer som ligger i veien og gjøre noe med de.


Flakstad kommune har gjennom de 6 foregående år vært gjennom en omstillingsperiode, der det er bevilget 24. millioner NOK for å få fart på næringslivet. !8 milloner NOK er gitt fra Nordland Fylkeskommune. Fylkesråd Ingelin Noresjø har til Lofotposten uttrykt at hun er kritisk til at kommunen ikke har fått på plass en egen plan for videreføring av næringsarbeidet, herunder næringsstrategi for videreføring, hovedsatsinger og hvordan kommunen skal nå målene.


Flakstad Senterparti ser alvorlig på situasjonen, og krever at næringslivet blir hørt og tatt på alvor. Vi krevet at det inviteres til møte slik næringslivet ba om i brev av 13. mars d.å.. Å skyve problemene ”under matta” og be næringslivet se fremover, løser ingenting. Ja, vi må se fremover, men vi må samtidig ta tak i det næringslivet beskriver som utfordringer for næringsutvikling i vår kommune. Kommunen må være på tilbudssiden for å bygge opp tillit igjen hos næringslivet. Dette gjør vi kun gjennom dialog og handling!


Vi foreslår at det nedsettes en gruppe bestående av representanter fra politisk ledelse (både fra posisjonsparti og opposisjonsparti), rådmann og 4-5 representanter fra næringslivet (valgt av næringslivet selv, for eksempel fra Kystfiskarlaget, fiskarlaget, handelstand, bondelaget, turistnæringen, en aktør som skrev under på brevet av 13. mars).


Denne gruppa bør komme sammen før sommeren, og drøfte de utfordringer næringen beskriver i forhold til Flakstad kommune.


Vi forventer også at dette tas opp under sak 035/18 -15, som skal behandles i kommunestyret 12. juni.

Les også: Flakstad må bygge tillit


Artikkeltags