Gå til sidens hovedinnhold

- Lokalsykehusene må få flere oppgaver

Artikkelen er over 5 år gammel

Det mener flertallet under en dagssamling om helse- og sykehusplanen.

Sp og SV arrangerte torsdag en fagsamling på Stortinget om Nasjonal helse- og sykehusplan.

Som Lofotposten har skrevet tidligere, har Sp fremmet en alternativ helse- og sykehusplan. Partiene inviterte i den anledning politikere, fagfolk og interesseorganisasjoner til å diskutere framtiden for lokalsykehusene, og akuttberedskapen.

Bedre oppgavefordeling

– Det var et bredt og godt oppmøte, hvor fagfolkene og deres landsorganisasjoner er tydelige på at lokalsykehus uten akuttkirurgi, vil gi svært svekket rekruttering og et redusert tilbud, forteller Elisabeth Holand i Aksjonsgruppa for Lofoten sykehus.

Hun var en av flere innledere, og skisserer en enighet blant de frammøtte – over 70 personer, om at en bedre oppgavefordeling mellom de små og store sykehusene er viktig for beredskap og rekruttering. Og veien å gå.

Lofotposten har tidligere skrevet at ikke minst Den norske legeforening mener at også de små og lokale sykehusene, må ha kirurgisk akuttberedskap. Dette har foreningen et landsmøtevedtak på.

Pasienten får risikoen

– Vi i aksjonsgruppa mener pasienten både vil ta en større belastning, men også en større risiko, hvis forslaget om å legge ned den kirurgiske akuttberedskapen i Lofoten får flertall. I tillegg har Lofoten store utfordringer knyttet til transport, både luft-, hav- og langs veiene. Vi mener lokalsykehus må få tildelt oppgaver som sikrer kompetanse og ressurser til å beholde akuttkirurgisk beredskap, sier hun.

September 2015 la statsråd Bent Høie legger fram forslag til Nasjonal helse- og sykehusplan. Lofoten kan som ett av ti sykehus miste den kirurgiske akuttberedskapen. Stortinget skal behandle planen i løpet av våren. Helse Nord RHF har ansvar for å utrede forslagene. De har gitt oppdraget til Nordlandssykehuset HF.

Kommentarer til denne saken