Midtre Hålogaland politidistrikt fikk onsdag en klage på at det parkeres på gang- og sykkelstien ved Europris i Svolvær.

Da patruljen kom til stedet var det ingen parkeringsovertredelser å se. Men politiet lover å holde et våkent høye til det som Arild Jensen i Vågan kommune betegner som et gjentakende og stort problem over store deler av byen.

– Det står biler over alt slik at vi ikke får ryddet snøen. Det er ikke greit, og jeg håper folk kan være litt mer greie, sier han.

 

– Bruk parkeringsplass

Det samme sier operasjonsleder Anne Karlsen ved Midtre Hålogaland politidistrikt.

– Det er ikke greit å parkere på fortau og gang- og sykkelstier. Det er ulovlig. Nå om vinteren er det spesielt viktig å parkere på henviste parkeringsplasser, slik at det ikke skapes trafikkfeller, sier hun.

Karlsen henstiller publikum til å bruke sunn fornuft når det skal parkere.

– Vi vil helst slippe å dele ut bøter. Benytt parkeringsplassene. Det anbefaler vi på det varmeste, sier hun.

Bøter når det gjelder slik parkering, er 750 kroner.

 

Sliter med å brøyte

I verste fall kan også bilen bli tauet bort for bileiers regning. Da hvis den parkerte bilen skaper en trafikkfarlig situasjon.

Men borttauing må politiet beordre.

– Vi har ikke myndighet til å taue biler, men må ha hjelp av politiet, sier Larsen.

Slik hjelp skulle kommunen hatt mer av.

– Folk ringer og klager på at de ikke får brøytet. Men vi kommer ikke til på grunn av parkerte biler, sier han.

Larsen sier han vil følge saken videre opp med politiet.

– Bilistene må være obs på at de bryter vegtrafikkloven hvis de parkerer feil, eller er til hinder for brøyting i byens gater, sier han.