Gå til sidens hovedinnhold

Siden juni har det sett slik ut på brua. Nå blir det snart fri ferdsel

Siden juni har det pågått arbeider ved Gimsøybrua i Vågan, som førte til nedsatt fart, innsnevring av veibanen og lysregulering. Fredag fjernes hindringene.

Det forteller byggeleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Odd-Magne Rognan.

I juni ble et større vedlikeholdsarbeid på brua, som ble ferdigstilt i 1981, påbegynt. Totalt skal omtrentlig 11.000 kvadratmeter med betongoverflate rehabiliteres. Dette er en fortsettelse av arbeidet som ble gjennomført for ti år siden, hvor østsiden av brua ble rehabilitert. Denne gangen er det den vestlige siden som «pusses opp».

Rognan forklarer at Gimsøystraumen bru er utsatt for kloridinitiert armeringskorrosjon. Det betyr at salt fra sjøvann trenger inn i betongen og får armeringen til å ruste, og betongoverdekning sprekker opp.

– Vi utbedrer nå skader på betongen som følge av dette, og installerer et anlegg for katodisk beskyttelse av armeringen. Dette anlegget vil stoppe videre skadeutvikling og forlenge bruas levetid med 30 til 40 år. Dette utføres med et anodenett av titan som legges på hele bruas overflate, som deretter sprøytes inn med mørtel. Anodenettet strømsettes så med en spenning på 1–2 volt, nærmest samme spenningsnivå som et lommelyktbatteri, forteller Rognan.

Nå avsluttes jobben for i år. Rognan forklarer at det er værforholdene som avgjør hvor lenge arbeidene kan pågå.

– Det egner seg overhodet ikke å gjøre dette når det blir minusgrader. Arbeidet er like sesongavhengig som asfaltlegging. Vi forventer at hindringer fjernes og at brua åpnes for normal ferdsel fredag denne uka. Det mener vi er veldig gunstig, både med tanke på vedlikehold på vinteren og trafikkavviklingen generelt.

Arbeidene på brua utføres av Consolvo AS på oppdrag av Statens vegvesen. Kontrakten er verdt 41 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. Jobben forventes ferdigstilt høsten 2023.

Les også

Nedsatt fart, innsnevring av veibanen og lysregulering

Kommentarer til denne saken