Gå til sidens hovedinnhold

Lyset på Svolværgeita

Artikkelen er over 21 år gammel
Baard Nordby er i gang med å finansiere sin kongstanke om permanent lys på Svolvær-geita.
Et lite gjennomtenkt vedtak i Hovedutvalget for næring, plan og utvikling 23/2 i år ga med 5 mot 4 stemmer tillatelse til prøvebelysning av Geita fra 1/11 -00 til 2/1 -01.
Flertallet i Planutvalget ønsket ikke å høre hva Destination Lofoten hadde å si om mål og midler for utvikling av reiselivsproduktet «Lofoten» og de har tydeligvis heller ikke forsøkt å sette seg inn i hvilke signaler vedtaket gir til resten av verden om hvordan vi tar vare på våre naturgitte fortrinn.
Det er vår relativt uberørte natur om trekker turister fra hele verden til Lofoten og da er det ganske på trynet å bidra til at denne imagen bygges ned slik vedtaket om prøvebelysning av Geita gjør.
Baard Nordby har sendt ut tiggerbrev til 90 bedrifter i Vågan om å bidra med penger til prøvebelysningen. De som bidrar til dette prosjekt bør da være klar over at de gir sin støtte til et prosjekt som vil være direkte negativt for næringslivet i Vågan. All forskning på hva som får tu-rister til å velge mål for sin reise, setter ren og uberørt natur på topp når avgjørelsen om feriested skal tas. Dersom noen i næringslivet ønsker å gi et bidrag til noe som vil være positivt i denne sam-menheng så kan de jo melde seg inn i Destination Lofoten og dermed være med å gi støtte til den organisasjon som virkelig kan gjøre noe som monner for reiselivet og dermed også for hele næringslivet i Lofotetn.
Når prøveperioden er over vil jeg håpe at Planutvalget også har fått den nødvendige innsikt i hva som er positivt og hva som er negativt i arbeide med å fremme Vågan og Lofoten som et attraktivt reisemål og at vi demed for all fremtid kan skrinlegge belysningen av Svolværgeita som det ødeleggende prosjekt det i virkeligheten er.