Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge får avslag fra Fylkesmannen på søknaden om 24.000 kroner i tilskudd til skjøtsel av kystlynghei på Moland i Valberg. Pengene skulle gå til kjøp av motorsag og jobben med å rydde i et område som ble svidd for noen år siden for å klippe ned eikekratt.

Fylkesmannen har tidligere anbefalt økt beite som viktig del av skjøtselen av området. I avslaget pekes det på at det ikke er søkt om beitetilskudd, og at tiltaket det søkes om, problematikken rundt einerkratt, er ikke omtalt i skjøtselsplanen for Moland.