Sikkerhetssenter: Fylkestinget i oktober avgjør framtiden

I høst avgjør fylkestinget om sikkerhetssenteret for sjøfolk på Gravdal blir videreført eller ikke.