SIL legger samarbeidet med FK Lofoten på is

STYRELEDER: Jan-Levi Brinchmann, leder i hovedstyret i Svolvær Irettslag melder om at SIL legger samarbeid med FK Lofoten på is.

STYRELEDER: Jan-Levi Brinchmann, leder i hovedstyret i Svolvær Irettslag melder om at SIL legger samarbeid med FK Lofoten på is. Foto:

Gjennom høsten har SIL, KIL og FK Lofoten jobbet mot en samarbeidsordning for fotballen i Vågan. Nå melder SIL at de legger videre samtaler om samarbeid på is.

DEL

– En stund har det pågått en prosess hvor de respektive styrer har jobbet seriøst med drøftelser om en mulig ny allianse eller klubbkonstellasjon eller lignende former for samarbeid. Et av de overordnede målene med dette er at det skal bli enklere og bedre å være seniorfotballspiller i Svolvær og Vågan for øvrig, og at også støtteressurser omforenes under en paraply. Samtaleklimaet blant partene har vært godt, men man har til tross for dette ikke lykkes i å omforenes om en ny felles plattform. Per i dag synes heller ikke endringsviljen å være spesielt stor blant medlemmene på senior- og eldre juniornivå i fotballgruppa. Hadde vi nå gjort noe stikk i strid med medlemmenes ønsker så ville det med stor sannsynlighet skape stor splittelse i SILs fotballgruppe. SIL finner det av ovennevnte årsaker derfor naturlig i denne omgang å legge videre samtaler om klubballianser, samarbeid eller sammenslåing på is inntil videre, skriver leder i Svolvær Idrettslags hovedstyre, Jan-Levi Brinchmann i et innlegg på idrettslagets Facebook-side.

Les innlegget her: Fotballen i Vågan

Bruene er ikke brent

I en kommentar til Lofotposten utdyper Brinchmann.

– De har hatt møter, men blir ikke helt enig. Våre representanter trekker i vår retning og FK Lofoten sine representanter trekker i sin retning. Det har blitt skissert noen løsninger, uten at det er landet på noe. Vi kan ikke holde på i det evige og alltid, uten at det skjer noe. SIL drives av frivillige. De kan ikke sitte ulønnet i møter kveld etter kveld. Da må noen si at det er nok. Det er nok av andre oppgaver som venter, sier Brinchmann.

Han ser ikke bort ifra at et samarbeid kan komme tilbake på møteplanen.

– Det er ikke sånn at bruene er brent, men per nå er det ikke vilje hos noen av styrene. Vi får se an samarbeid og konstellasjoner i framtida. Vi får se om vi møtes igjen på vårparten etter årsmøtet og har nye friske øyne med oss som ser nye muligheter, sier idrettslagslederen.

– Ikke populært

Hva han synes om det hele vil han ikke si så mye om.

– Jeg syns verken det ene eller andre. Hvis fotballgruppa synes noe så skal vi støtte dem fra et administrativt ståsted. Utover det er det ikke min rolle og mene noe om saken. Det er selvfølgelig ikke like populært å fortelle dette, men det er ikke min rolle å være populær heller, snarere tvert om, forteller Brinchmann.

Leder i fotballgruppa, Stian Haugnes var ikke tilgjengelig for kommentar mandag.

Artikkeltags