Det jobbes for tiden iherdig med å legge nytt tak på kapellet, selv om værgudene ikke har spilt på lag med håndverkerne. Men kirkeverge Siri Esperø i Vågan sier at hun tror dette er ferdig til man skal gjenåpne kapellet for publikum.

Det arbeides også med å lage ny rullestolrampe, og man skal bytte noen vinduer. I tillegg er det litt malingsarbeid som gjenstår nå midt i september, men alt dette håper man å ha fullført på de ukene som gjenstår før åpningsdagen.

Esperø sier at det blir tradisjonell gudstjeneste, og prost Kristine Sandmæl og biskop Ann Helen Fjeldstad Jusnes vil også være til stede i Sildpollnes kapell søndag 4. oktober.

I tillegg er det invitert noen gjester. Men utover det får kirkegjengere i Austnesfjorden som sokner til kapellet nå i disse dager anledning til å melde seg på for å være til stede på gudstjenesten.

Det er på grunn av koronaen nødvendig med smitteverntiltak i form av begrenset oppmøte. I tillegg til de kirkelige ansatte er det mulig å ha 30 kirkegjengere til stede, inklusive de spesielt inviterte.

Kirkeverge Siri Esperø sier at slik må det være i disse tider. Og det blir loddtrekning dersom det er større interesse enn det er plasser til alle som vil komme i kirken denne søndagen. Det er altså ikke lagt opp til at «første mann til mølla» gjelder for påmeldingen.

– Men de som vil kan etter gudstjenesten komme til Sildpollnes kapell, og disse får da komme inn i et antall som gjør at man holder tilstrekkelig avstand. Kapellet blir derfor holdt åpent også et par timer etter gjenåpningsgudstjenesten.

Høsten 2014 var siste gang at kapellet var i bruk. Opparbeidelsen av den nye parkeringsplassen med kjørevei fram til kapellet er ferdigstillet av Vågan kommune tidligere i år.