Sjøfartsdirektoratets gransking av koronautbruddet på MS Roald Amundsen har avdekket sju avvik og svikt på flere områder i sikkerhetspolitikken hos Hurtigruten.

Ingen av avvikene fra revisjonen blir kategorisert som alvorlige, og de får ikke konsekvenser for Hurtigrutens driftstillatelser, opplyser Hurtigruten tirsdag kveld.

Rederiet understreker at forbedringsarbeidet allerede er i gang.

– Det Sjøfartsdirektoratet påpeker er alvorlig og viser at vi må forbedre oss. Dette er første viktige steg på veien til å få alle svar på bordet og få forbedret alle aspekter av operasjonen vår. Nå avventer vi den eksterne granskingen, som vil gi oss enda flere svar og et bredere grunnlag for arbeidet vi har foran oss, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.