En stor Nato-øvelse er i gang. Øvelsen heter TG-21-1, og er bygget rundt det norske, tyske, nederlandske og engelske ubåtsjefskurset. Her inviteres allierte nasjoner til å øve i et flernasjonalt miljø i et utfordrende kyst- og fjordsystem. De startet lenger sør.

Onsdag kom flåten inn i Vestfjorden, og det aller største skipet i den norske marinen, KNM «Maud», la seg utenfor Ballstad.

«Maud» er et logistikkfartøy for Sjøforsvaret. Primæroppgaven blir å støtte maritime styrker med etterforsyninger. Skipet er det største skipet noensinne i Sjøforsvaret og er blant annet dobbelt så stort som fregattene i Fridtjof Nansen klassen.

Skipet ble sto ferdig i 2018, men det ble oppdaget en del feil og mangler så skipet ble først operativ i februar i år.

i februar foretok «Maud « den første etterfyllingen av drivstoff.

Under øvelsen som nå pågår deltar fem-seks ulike fartøy.

Torsdag morgen var «Maud» på tur inn Ofotfjorden, mens de andre lå rundt i Vestfjorden.