Nærings- og fiskeridepartementet har satt av 30 millioner kroner nasjonalt, til ulike prosjekter innen sjømatnæringen og den maritime næringen. Bedrifter inviteres til å søke om penger for å teste ny teknologi og løsninger.

- Norge er en av verdens største og mest avanserte skipsfartsnasjoner. Havet byr på store muligheter, og er viktig når vi skal bygge et bærekraftig velferdssamfunn. Derfor legger vi nå til rette slik at flere kan teste og demonstrere ny havteknologi, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding søndag.

Pengene er kanalisert gjennom Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har utarbeidet utlysningen i samarbeid med Forskningsrådet, som også vil delta i det videre arbeidet. Alle søknader vil bli vurdert av Innovasjon Norge og av et fagpanel.

- Vi har stor tro på marin og maritim næring og vi forventer å få mange spennende søknader. Prosjektets nyhetsgrad, markedsmuligheter, og samarbeid mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner er noe av det vi vil legge vekt på i utvelgelsen av prosjektene som mottar støtte, sier divisjonsdirektør for bærekraft Inger Solberg i Innovasjon Norge.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp), sier han er kjent med at mange har behov for å teste nye løsninger.

- Vi er verdens nest største eksportør av fisk og sjømat. Dessuten har vi en leverandørindustri helt i verdensklasse. Jeg håper mange bedrifter vil benytte seg av denne muligheten og søke om støtte, sier han.