Gå til sidens hovedinnhold

Skal forebygge seksuelle overgrep med ny plan

Artikkelen er over 1 år gammel

Kunnskap og åpen dialog er sentrale begrep i Vågan kommunes nye beredskapsplan for forebygging og avdekking av seksuelle overgrep mot barn og sårbare grupper.

- Planen skal sikre tilstrekkelig kunnskap om seksuelle overgrep mot barn, god kjennskap til de rutiner og prosedyrer som ligger i denne beredskapsplan, og skape grunnlag for en åpen dialog om temaet både mellom de ansatte, men også mellom ansatte og foreldre til barn, skriver kommunalsjef Veslemøy Drangevåg i sakspapirene som nylig ble framlagt hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering.

- En åpen dialog om seksuelle overgrep mot barn vil skape tryggere rammer for barna, og en forutsigbar og trygg arbeidsplass for ansatte.

Etter ansatt-initiativ

Bakgrunnen for beredskapsplanen, var et initiativ i 2014 fra kommunepsykolog Lene Sommerseth Hansen om et møte for å komme i gang med forebygging av vold og seksuelle overgrep.

Det ble derfor satt ned et konsultasjonsteam mot vold og seksuelle overgrep, som bestod av kommuneoverlege, helsestasjonen, barneverntjenesten, politi, Den norske kirke og forebyggende rådgiver. Etter kort tid ble også en representant for VIO med i teamet.

I tillegg til disse var kommunepsykolog, Familieenhetens leder og PPT representert i ressursgruppen som skulle jobbe med rutiner, brosjyrer og lignende. Gruppen har blant annet utarbeidet rutiner for konsultasjon, brosjyrer og forlag til beredskapsplan.

Konsultasjonsteamet har deltatt med informasjon om teamet på ulike møteplasser for ansatte, foreldre, frivillige og lignende som gjennom sin funksjon kommer i kontakt med barn og unge. De skal også bistå barnehage- og skolelederne i å gjøre planen kjent ute i barnehager og skoler.

Obligatorisk kursing

Alle ansatte som jobber med den aktuelle gruppen mennesker skal nå ha en obligatorisk gjennomgang av den nye beredskapsplanen ved ansettelse. Og alle ansatte i skoler og barnehager skal gjennomføre e-læringskurset «Vold og seksuelle overgrep mot barn». Arbeidsplassen skal dessuten gi ansatte regelmessig faglig oppdatering om temaet seksuelle overgrep mot barn, ved intern eller ekstern kursing. Man skal også gjennomføre jevnlige øvelser på gjennomføringen av planen.

- En magefølelse på at noe ikke er som det skal, bør diskuteres med noen som har kompetanse. Det er viktig å søke råd tidlig. Det kan være lurt å bli kjent med og etablere en dialog med andre fagpersoner i kommunen, hvor man kan hente råd. Dette kan for eksempel være lege, helsestasjon,tannhelsetjeneste og lignende. Barnevern og politi skal videre tilby veiledning uten plikt til å oppgi barnets personalia, skrives det i planen, hvor det videre påpekes at ansatte kan drøfte saker anonymt med konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep.

- Forbered deg mentalt

Andre viktige moment i planen er hvordan ansatte i skolen og barnehagen skal opptre ved mistanke om vold eller overgrep.

- Barnehagen eller skolen skal ikke informere foreldrene ved mistanke. Dersom saken bli meldt, vil det være politi og barneverntjenesten som vurderer hvordan saken skal håndteres. Dersom foreldrene eller foresatte får informasjon, kan det være fare for liv og helse, at personen rømmer enten alene eller med barnet, at bevis kan bli fjernet og så videre, understrekes det.

I planene er det også listet opp punkter som skal bidra til forebygging. Her står det blant annet at det som hovedregel alltid skal være minimum to voksne på jobb samtidig på avdelingen, både på morgenen og på ettermiddagen. Nye vikarer skal dessuten aldri være alene i barnehagen med barn. I tillegg skal barna lære om gode og vonde følelser, vonde hemmeligheter og lære å sette grenser for seg selv og respektere andre sine grenser.

Ved mistanke bes ansatte blant annet om å notere ned observasjoner og å lytte til barnet, men unngå å styre samtalen.

- Gjenta utsagn som barnet kommer med, slik at barnet eventuelt kan korrigere om du har forstått feil. Noter ned barnets uttalelser eller annet etter samtalen. Vær ærlig i forhold til det som skal skje. Lov aldri noe du ikke kan holde – man må aldri love barnet taushet om det man får vite. Glem ikke søsken og forbered deg mentalt og følelsesmessig på at betroelser kan komme, lyder rådene i planen.

Kommentarer til denne saken