Norges Vassdrag og Energidirektorat mener Norges Geotekniske Institutt bør få oppdraget med å vurdere skredfaren på Moskenes. Bakgrunnen for at faren skal undersøkes er steinraset som gikk 17. mai i fjor ved Okshamna, mellom fergekaia i Moskenesvågen og Sørvågen, og som smadret en fritidsbolig.

Seks selskap leverte tilbud om å påta seg vurderingen av rasfaren. Ifølge NVE er NGI tilbyderen med samlet mest relevant kompetanse gjennom lang og relevant erfaring fra skredkartlegging.

- De har levert en oversiktlig gjennomføringsplan med milepæler, og er vurdert til å ha samlet best gjennomføringsevne.

De øvrige som har levert tilbud er Multiconsult, Asplan Viak, Skred AS, Sweco og Rambøll Norge. Endelig kontrakt vil bli inngått når karensperioden utgår 8. mars.