Gå til sidens hovedinnhold

Skammelig flytting av sårbare eldre

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Vågan kommune kaster i vår i praksis ut en rekke eldre, sårbare personer fra sine omsorgsboliger i Havlykvartalet på grunn av egne feil flere år tilbake i tid.

Rett nok får de nytt sted å bo, men dette er en uheldig, uverdig og oppsiktsvekkende situasjon. Beboere og pårørende Lofotposten har intervjuet er svært kritisk til at de nå må flytte ut av det som skulle være en trygg havn - med alt det medfører.

Å flytte er krevende nok for spreke og unge mennesker. For eldre mennesker er det mye verre. Historier om manglende tilrettelegging, upraktiske leiligheter og en tilværelse mye mer usentralt er alvorlig - og det gjør inntrykk.

I bunn og grunn handler dette om å ta fra mennesker som trenger trygghet nettopp det de har fått tildelt - og betaler husleie for.

Havly-saken startet med flere spørsmål rundt hvilke godkjenninger bygget har og dokumenter på avveie. Selv på loftet hos enkelte politikere er det lett - uten hell. Konsekvensen er at en opprydding i formalitetene må gjøres etter dagens regler.

Selv om den samme kommunen hevder at bygget ikke er en brannfelle og er trygt - så er det i praksis ikke beboelig for flere av naboene lenger.

For folk flest er det vanskelig å forstå at papirer og dokumenter på avveie kan få så store følger. Dersom bygget også er brukt på en måte det ikke var bygd for, er det også graverende.

Det er oppsiktsvekkende og kritikkverdig at Vågan kommune ikke har orden på elementære ting som ferdigattest for sitt eget bygg. Dette er den samme kommunen som gir folk trusler om døgnbøter, kommer på tilsyn og utsteder vedtak med skarpe vendinger hvis vanlige innbyggere eller bedrifter ikke har ting på stell.

Det er samtidig åpenbart at Vågan kommune må ha ting i orden i sine egne bygg. En kommune kan ikke se rundt på det i egne rekker, for så å ta frem paragrafer og store ord overfor andre.

I lang tid handlet dette om en konflikt med et privat borettslag. Et sprinkleranlegg skulle gjøre det mulig for alle å bli boende - men uenigheter om finansiering, tilskudd fra Husbanken og bindinger for borettslagets andelseiere skrinla de planene.

Kanskje burde Vågan kommune tatt hele regninga på 13 millioner kroner for å få saken ut av verden. Kanskje kunne flere grep vært prøvd. Denne saken fremstår som den kunne og burde vært løst annerledes.

Det vi vet er uansett at eldre og svake mennesker i Vågan kommune sitter med belastningen. De må rydde ut og opp i problemer de ikke selv er skyld i.

Det er intet mindre enn skammelig at den byrden havner hos de mest sårbare blant oss.

Kommentarer til denne saken