Ti stillinger ryker når staten overtar skatteoppkreving

Omkring ti stillinger hos de kommunale skatteoppkreverkontorene i Lofoten ryker når staten tar over alt fra juni neste år.