Gå til sidens hovedinnhold

Finansierer asylmottak med mindre skattekutt

Artikkelen er over 5 år gammel

Regjeringen vil ha endringer i skatteopplegget neste år som medfører at samlede skattekutt blir 2,2 milliarder kroner mindre enn i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett.

Regjeringen vil blant annet gå med på å droppe det foreslåtte kuttet i formuesskatten, fra 0,85 til 0,8 prosent, og økte nivåene i den nye trinnskatten for lønnsinntekter med 0,1 prosentpoeng.

– I den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor, med en betydelige økning i antall asylsøkere og utgiftsøkningene det medfører, er det nødvendig å hente inndekning også på skattesiden, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Det betyr at skatteinngangen neste år, hvis forslaget blir vedtatt, vil bli 2,2 milliarder kroner høyere enn det regjeringen opprinnelig ønsket i forslaget til statsbudsjett for 2016.

De samlede skattelettelsene neste år blir dermed på rundt 6,9 milliarder kroner, mot opprinnelige drøyt 9 milliarder kroner, hvis forslaget blir vedtatt.

Ekstra til asylmottak

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til drift av asylmottak med 3,4 milliarder kroner. UDI skal styrkes med 250 millioner kroner.
Av pengene til Utlendingsdirektoratet (UDI) skal 184 millioner kroner brukes til å øke kapasiteten innen saksbehandling, noe som vil doble antallet saker direktoratet kan behandle.
– Rask saksbehandling er viktig både ut ifra hensyn til den enkelte og ut ifra samfunnsøkonomiske hensyn. Det er blant annet viktig for å unngå at personer uten avklart status oppholder seg i mottak over lang tid, og for å muliggjøre rask retur av personer uten behov for beskyttelse, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).
Med større bruk av akuttinnkvartering, flere midlertidige løsninger og økt tetthet av mottaksbeboere på enkelte mottak vil det også være behov for sikkerhetstiltak for å unngå uro, konflikter og andre alvorlige hendelser, ifølge Justisdepartementet. Derfor foreslås det en bevilgning på 70 millioner kroner til sikkerhetstiltak. (©NTB)

 

Kommentarer til denne saken