Gå til sidens hovedinnhold

Minst forskjell i Flakstad

Tjener politikerne mye mer enn innbyggerne?

Artikkelen er over 5 år gammel

Styres vi av likemenn og -kvinner – også når det gjelder inntekt?

En gjennomgang av skattelistene viser at de som representerer innbyggerne i kommunestyrene i Lofoten, i snitt tjente mer enn dobbelt så mye som gjennomsnittsinntekten til skatteyterne.

Bak tallene er det imidlertid store inntektsforskjeller blant politikerne. I flere kommunestyrer i Lofoten bidrar et fåtall representanter til at gjennomsnittslønna framstår som høy. Spesielt i Vågan der snittinntekten blant politikerne er 731.506 kroner, mot 248.590 kroner blant skattebetalerne.

Blant dem som bidrar sterkest er Bent Eriksen (H), som i fjor står oppført med 6,9 millioner kroner i inntekt. I tillegg til Eriksen tjente to av Høyres ni representanter over millionen, ordfører Eivind Holst (1,4)¤ og Aino Ellingsen (1,9).

I Vågan tjente tre av 29 representanter mindre enn gjennomsnittsinntekten.

Flakstad

Minst forskjell mellom innbyggere og politikere er det i Flakstad. Fem av de 11 representantene tjente i fjor under gjennomsnittet for skatteyterne, som var 240.508 kroner. Snittet for kommunestyremedlemmene lå på 270.983 kroner – lavest i Lofoten.

Nyvalgt ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) står oppført med null i inntekt i 2014. Sørdal betalte 64.824 kroner i skatt.

– Dette henger sammen med renovering av boliger.

Han tror ikke den enkeltes inntekt motiverer til politisk engasjement.

– Inntekten har neppe noe å si. Det som avgjør om folk vil delta i lokalpolitikken, er interesse for lokalsamfunnet for politiske saker. Jeg føler at vi som sitter i kommunestyret er representativ for befolkningen, sier Sørdal.

Vestvågøy

I Vestvågøy lå snittinntekten i fjor på 257.188 kroner. I gjennomsnitt tjente politikerne 497.789 kroner. Fire av 33 representanter tjente mindre enn gjennomsnittet blant innbyggerne. Seks representanter tjente mer enn 700.000 kroner.

Moskenes

Nest høyest snittinntekt i 2014 blant dagens kommunestyrerepresentanter har Moskenes, med 521.240 kroner. Hartvig Arve Sverdrup (Moskenes Fellesliste) bidrar sterkt til forskjellen med en inntekt på 1,7 millioner. To av dagens 11 representanter tjente mindre enn gjennomsnittsinntekten i Moskenes, som var 230.894 kroner i 2014.

Få politikere i Lofoten befinner seg i høytlønnsjiktet. 16 av 33 i Vestvågøy står oppført med en inntekt under 400.000 kroner. Tilsvarende tall for Vågan er 13 av 29 representanter.

I Flakstad tjente ni av 11 under 400.000 kroner, i Moskenes fem av 11.

– Sunt

– Tallene dere presenterer forteller om sunnheten med norsk politikk. Alle kan være med. Ikke som i USA der det stort sett er millionærer som er politikere. Norsk lokalpolitikk er desidert ikke elitepreget, sier professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot.

Han mener politiske verv ikke er spesielt godt betalt. Faren, ifølge Aarebrot, er at rekrutteringen kan bli stor fra offentlig sektor, mens det private næringsliv glimrer med sitt fravær i kommunestyrene.

– Hvorfor blir nordmenn kommunepolitikere?

– Jeg tror et handler om at de som sier ja er opptatt av medmennesker og lokalsamfunn, og interessert i organisasjonsarbeid. Det er mange sunnhetstrekk med norsk politikk, sier Aarebrot.

Vågan

Gjennomsnitt skatteytere: 248.590 kroner

Gjennomsnitt folkevalgte: 731.506

Ordfører: 1,4 mill.

Høyest inntekt, folkevalgt: Bent Eriksen (H), 6,9 mill.

Lavest inntekt, folkevalgt: Reidun Elise Hansen (Sp), 222.868.

Vestvågøy

Gjennomsnitt skatteytere: 257.188

Gjennomsnitt folkevalgte: 497.789

Ordfører: 767.819

Høyest inntekt, folkevalgte: Jonny Finstad (H), 1,3 mill.

Lavest inntekt, folkevalgte: Pål Krüger (H), 132.056 kroner.

Flakstad:

Gjennomsnitt skatteytere: 240.508 kroner

Gjennomsnitt folkevalgte: 270.983

Ordfører: 0

Høyest inntekt, folkevalgte: Jim Olaisen (Sp), 569.573

Lavest inntekt, folkevalgte: Hans Fredrik Sørdal (Ap), 0

Moskenes

Gjennomsnitt skatteytere: 230.894 kroner

Gjennomsnitt folkevalgte: 521.240

Ordfører: 746.009

Høyest inntekt, folkevalgte: Hartvig Arve Sverdrup (Moskenes Fellesliste), 1,7 mill.

Lavest inntekt, folkevalgte: Therese Amalie Holtan Larsen (H), 2745 kroner.

Værøy

Gjennomsnitt skatteytere: 248.629 kroner

Gjennomsnitt folkevalgte: 300.526

Ordfører: 468.154

Høyest inntekt, folkevalgte: Jim-Harald Eilertsen, 624.616

Lavest inntekt, folkevalgte: Hege Sørli, 0

Røst

Gjennomsnitt skatteytere: 226.101 kroner

Gjennomsnitt folkevalgte: 398.177

Ordfører: 555.852

Høyest inntekt, folkevalgte: Øystein Røymo, 803.345

Lavest inntekt, folkevalgte: Håvard Pedersen, 81.904.

Kommentarer til denne saken